Information in Innuiaqtun

Ihumaaluutiqaguvin Kavamatikkut ihuinaaqtitauguvin?  Uqaqtaaqtutin hamunga.  Ikayuqtaaqtugut.

Ombud Maligaliuqtiit tikuakpaktaan ikayuriami kavamatikkut Havakviinit naamaktumi havktut inungnut.  Colette Langlois hivulliq Nunakput Ombud havakviani.

Ombudkut havaktiittlu naalakpaktut inuit ihuinaaqtitaugumik Kavamanmin uqaqatigiigkhutiklu ihuinaangniq ihuarhigiami.  Ihuangnitkumi, Ombud ihivriuqtaaqtaa, qanuq huliyakhaanut titiratikkutlu.  Taamna Obmud tiliulimaitaa Kavat huliyakhaanit, kihimi kavaamktkut malivaktaan Ombud.

Ilaani ayugnaqtuugaluaq,  Kavamatkut angiqattayuitut ihuinaat aatjikkingninamik. Imaatun luuniit ihuinaagutiyan:

  • Kavamat havakti qingnigumi tiliuqtaugumi uqangnitkumi huuq qingniyuq
  • Munakhitkuni havakti malinginitkumi maligaliurnit.
  • Igluliriyiitkunit havaktuq naalayuitkumi hunanik unniutiliraangani.

Unnikhiuguvit Ombudmun imaatun ikayuqtaunialigungnakhiyutin.

  • naamattiaqtumik nauniyaqniaqtaatin qanuq ikayuriaminik
  • Kavamaat havakvia aalamik uqagumik naunaiyaqaarimayumik.
  • Kiinauyamik akiliqtauguvin
  • Kavamatkut maligaq aalangtitaugumi naamatiariami
  • Ombud ihivriuqpaqtaa naunaiyakhuni ihuinaaqitaugivin.

Inuit Ombudmungaugumik, inungnut uqalimaitut angiguvin kihimi.

Ihumaaluutiqaguvin Kavan havakviani, naamattiaqtuugaluaq inmigut ihuarhigiami ataniit havaqatiitluniit uqaqatiguviung.

Ombud kiugumaguviuk uqaalautaa uvva:

Uqaalaut: 1-844-686-6283 (toll free) unaluuniin 874-6623 (Hay Rivermi)

Qaritauyakkut: info@nwtombud.ca

Faxkut: 1-867-874-6250

#5-6 Courtoreille Street

PO Box 4297

Hay River NT X0E 1G5